Năm 2017, Việt Nam sẽ cán mốc tiêu thụ 4 tỉ lít bia