Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Năm 2016, Vietnam Airlines lãi kỷ lục gần 2.500 tỉ đồng