Mỹ, Trung Quốc và nhiều quốc gia tăng nhập khẩu thủy sản Việt Nam

Xuất khẩu thủy sản, đặc biệt là tôm dự báo nhiều tín hiệu lạc quan. Ảnh: Nhật Hồ
Xuất khẩu thủy sản, đặc biệt là tôm dự báo nhiều tín hiệu lạc quan. Ảnh: Nhật Hồ
Xuất khẩu thủy sản, đặc biệt là tôm dự báo nhiều tín hiệu lạc quan. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top