Mỹ liệt Trung Quốc là nước "thao túng tiền tệ"

Bộ Tài chính Mỹ gọi Trung Quốc là nước thao túng tiền tệ. Ảnh: AP.
Bộ Tài chính Mỹ gọi Trung Quốc là nước thao túng tiền tệ. Ảnh: AP.
Bộ Tài chính Mỹ gọi Trung Quốc là nước thao túng tiền tệ. Ảnh: AP.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top