Mỹ ghi nhận diễn biến tích cực trên thị trường ngoại tệ Việt Nam

Bộ Tài chính Mỹ ghi nhận diễn biến tích cực trên thị trường ngoại tệ Việt Nam. Ảnh: L.Đ
Bộ Tài chính Mỹ ghi nhận diễn biến tích cực trên thị trường ngoại tệ Việt Nam. Ảnh: L.Đ
Bộ Tài chính Mỹ ghi nhận diễn biến tích cực trên thị trường ngoại tệ Việt Nam. Ảnh: L.Đ
Lên top