Mỹ định chặn tất cả các khoản đầu tư tài chính vào Trung Quốc

Mỹ có ý định chặn tất cả các khoản đầu tư của nước này vào Trung Quốc. Ảnh: Getty.
Mỹ có ý định chặn tất cả các khoản đầu tư của nước này vào Trung Quốc. Ảnh: Getty.
Mỹ có ý định chặn tất cả các khoản đầu tư của nước này vào Trung Quốc. Ảnh: Getty.
Lên top