MWG, HBC, Vietjet đứng đầu Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả

50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2018 tạo ra 127.000 tỉ đồng lợi nhuận, MWG, HBC, Vietjet dẫn đầu. Ảnh: PV
50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2018 tạo ra 127.000 tỉ đồng lợi nhuận, MWG, HBC, Vietjet dẫn đầu. Ảnh: PV
50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2018 tạo ra 127.000 tỉ đồng lợi nhuận, MWG, HBC, Vietjet dẫn đầu. Ảnh: PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top