Mường Thanh được đề cử “Thương hiệu khách sạn hàng đầu Châu Á 2019"

Năm 2019, Mường Thanh lần thứ 2 liên tiếp được là thương hiệu khách sạn Việt duy nhất được đề cử “Thương hiệu khách sạn hàng đầu Châu Á” của 
Tổ chức Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards) WTA. Ảnh: MT
Năm 2019, Mường Thanh lần thứ 2 liên tiếp được là thương hiệu khách sạn Việt duy nhất được đề cử “Thương hiệu khách sạn hàng đầu Châu Á” của Tổ chức Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards) WTA. Ảnh: MT
Năm 2019, Mường Thanh lần thứ 2 liên tiếp được là thương hiệu khách sạn Việt duy nhất được đề cử “Thương hiệu khách sạn hàng đầu Châu Á” của Tổ chức Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards) WTA. Ảnh: MT
Lên top