Muôn vẻ Black Friday khắp thế giới

Nhiều người Singapore chờ bên ngoài cửa hàng Robinson The Heeren tới 24 tiếng trước Black Friday. Ảnh: ST
Nhiều người Singapore chờ bên ngoài cửa hàng Robinson The Heeren tới 24 tiếng trước Black Friday. Ảnh: ST
Nhiều người Singapore chờ bên ngoài cửa hàng Robinson The Heeren tới 24 tiếng trước Black Friday. Ảnh: ST
Lên top