Muốn IPO ở Mỹ, VinFast cần đáp ứng những điều kiện gì?

Bloomberg ước tính Vingroup có thể huy động được 3 tỉ USD từ kế hoạch IPO VinFast ở Mỹ. Ảnh: LĐO
Bloomberg ước tính Vingroup có thể huy động được 3 tỉ USD từ kế hoạch IPO VinFast ở Mỹ. Ảnh: LĐO
Bloomberg ước tính Vingroup có thể huy động được 3 tỉ USD từ kế hoạch IPO VinFast ở Mỹ. Ảnh: LĐO
Lên top