Muốn 2 tỉ người dùng: 5 tảng đá chắn đường này, Hahalolo làm nổi không?

Ban lãnh đạo Hahalolo trong cuộc họp báo ra mắt (ảnh: Hahalolo).
Ban lãnh đạo Hahalolo trong cuộc họp báo ra mắt (ảnh: Hahalolo).
Ban lãnh đạo Hahalolo trong cuộc họp báo ra mắt (ảnh: Hahalolo).
Lên top