Muối Bạc Liêu đầu vụ được giá

Thu hoạch muối đầu vụ tại tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Thu hoạch muối đầu vụ tại tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Thu hoạch muối đầu vụ tại tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top