Mùng 7 Tết, giá thực phẩm, rau xanh bắt đầu “hạ nhiệt”

Ngày mùng 7 Tết (18.2), giá thực phẩm, rau xanh, đặc biệt là mặt hàng thịt gia súc, gia cầm đã "hạ nhiệt". Ảnh: Vũ Long
Ngày mùng 7 Tết (18.2), giá thực phẩm, rau xanh, đặc biệt là mặt hàng thịt gia súc, gia cầm đã "hạ nhiệt". Ảnh: Vũ Long
Ngày mùng 7 Tết (18.2), giá thực phẩm, rau xanh, đặc biệt là mặt hàng thịt gia súc, gia cầm đã "hạ nhiệt". Ảnh: Vũ Long
Lên top