Mục tiêu kinh tế 2021-2025: Tăng trưởng toàn diện mọi lĩnh vực

Ngành công thương đặt mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng công nghiệp đạt bình quân trên 7,5%/năm. Ảnh: Ngọc Hân
Ngành công thương đặt mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng công nghiệp đạt bình quân trên 7,5%/năm. Ảnh: Ngọc Hân
Ngành công thương đặt mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng công nghiệp đạt bình quân trên 7,5%/năm. Ảnh: Ngọc Hân
Lên top