Mục tiêu đến năm 2025, GDP Việt Nam tăng trưởng bình quân 6,5-7%

Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trong 5 năm tới dự kiến là 6,5-7%. Ảnh minh họa: Vũ Long
Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trong 5 năm tới dự kiến là 6,5-7%. Ảnh minh họa: Vũ Long
Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trong 5 năm tới dự kiến là 6,5-7%. Ảnh minh họa: Vũ Long
Lên top