Mục tiêu 5.000 hợp tác xã công nghệ cao: Ưu tiên lĩnh vực nông nghiệp

Mô hình hợp tác xã giúp sản phẩm dạt chất lượng cao hơn. Ảnh: Vũ Long
Mô hình hợp tác xã giúp sản phẩm dạt chất lượng cao hơn. Ảnh: Vũ Long
Mô hình hợp tác xã giúp sản phẩm dạt chất lượng cao hơn. Ảnh: Vũ Long
Lên top