Mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020: Khó cán đích nếu không triệt để loại bỏ rào cản

Biểu đồ các doanh nghiệp thành lập mới từ năm 2014-2018. Nguồn: MPI
Biểu đồ các doanh nghiệp thành lập mới từ năm 2014-2018. Nguồn: MPI
Biểu đồ các doanh nghiệp thành lập mới từ năm 2014-2018. Nguồn: MPI
Lên top