Mức thu phí cao tốc: Thả nổi hay không?

Có nên thả nổi mức thu phí cao tốc?. Ảnh: ĐẶNG TIẾN
Có nên thả nổi mức thu phí cao tốc?. Ảnh: ĐẶNG TIẾN
Có nên thả nổi mức thu phí cao tốc?. Ảnh: ĐẶNG TIẾN
Lên top