Mục sở thị phiên chợ độc đáo ở TPHCM mỗi năm chỉ họp 1 lần dịp tết

Phiên chợ lá độc đáo ở Sài Gòn chỉ họp từ 20 đến 30 tháng chạp để cung cấp lá cho người dân gói bánh.
Phiên chợ lá độc đáo ở Sài Gòn chỉ họp từ 20 đến 30 tháng chạp để cung cấp lá cho người dân gói bánh.
Phiên chợ lá độc đáo ở Sài Gòn chỉ họp từ 20 đến 30 tháng chạp để cung cấp lá cho người dân gói bánh.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top