Mùa World Cup: Cuống cuồng cầm đồ trả nợ cho người yêu

Các tiệm cầm đồ chật ních xe máy, xếp tràn cả trên vỉa hè từ tay ga đến xe số, chưa kể vô số điện thoại và laptop trong tủ kính. Ảnh: Hà Phương
Các tiệm cầm đồ chật ních xe máy, xếp tràn cả trên vỉa hè từ tay ga đến xe số, chưa kể vô số điện thoại và laptop trong tủ kính. Ảnh: Hà Phương
Các tiệm cầm đồ chật ních xe máy, xếp tràn cả trên vỉa hè từ tay ga đến xe số, chưa kể vô số điện thoại và laptop trong tủ kính. Ảnh: Hà Phương
Lên top