Mua vàng lấy vía Thần Tài: Càng trưa, lượng khách kéo đến ngày càng đông