Mua thêm gạo dự trữ để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19

Bộ Tài chính mua thêm gạo dự trữ quốc gia. Ảnh minh họa: Đức Thành.
Bộ Tài chính mua thêm gạo dự trữ quốc gia. Ảnh minh họa: Đức Thành.
Bộ Tài chính mua thêm gạo dự trữ quốc gia. Ảnh minh họa: Đức Thành.
Lên top