Mưa lũ “cày nát” đường, "cuốn trôi" hàng chục tỉ đồng