Mưa kéo dài, tôm nguyên liệu khan hiếm, tăng giá mạnh

Tôm thẻ chân trắng tăng trung bình 20.000 đồng/kg so với đầu vụ.
Tôm thẻ chân trắng tăng trung bình 20.000 đồng/kg so với đầu vụ.
Tôm thẻ chân trắng tăng trung bình 20.000 đồng/kg so với đầu vụ.
Lên top