Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Mưa kéo dài, tôm nguyên liệu khan hiếm, tăng giá mạnh

Tôm thẻ chân trắng tăng trung bình 20.000 đồng/kg so với đầu vụ.
Tôm thẻ chân trắng tăng trung bình 20.000 đồng/kg so với đầu vụ.
Tôm thẻ chân trắng tăng trung bình 20.000 đồng/kg so với đầu vụ.
Lên top