Mua chung cư, khách “soi” kỹ tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy

Diễn tập PCCC tại tòa nhà văn phòng Nam Cường – Khu đô thị Dương Nội.
Diễn tập PCCC tại tòa nhà văn phòng Nam Cường – Khu đô thị Dương Nội.
Diễn tập PCCC tại tòa nhà văn phòng Nam Cường – Khu đô thị Dương Nội.