Mua, bán lan đột biến giá hàng trăm tỉ đồng: Cục Trồng trọt lên tiếng

Hình ảnh lan đột biến. Ảnh: HP
Hình ảnh lan đột biến. Ảnh: HP
Hình ảnh lan đột biến. Ảnh: HP
Lên top