MSR lỗ 262 tỉ, dòng tiền kinh doanh âm hơn 905 tỉ nửa đầu năm

Dây chuyền nhà máy của Masan High-Tech Materials.
Ảnh: Website MSR.
Dây chuyền nhà máy của Masan High-Tech Materials. Ảnh: Website MSR.
Dây chuyền nhà máy của Masan High-Tech Materials. Ảnh: Website MSR.
Lên top