Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Một viên kẹo lẻ luôn xuất hiện mỗi khi nhân viên siêu thị trả tiền thừa.