Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Thông tư 19/2018/TT-BNNPTNT:

Một số nội dung cơ bản hướng dẫn bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Thả cá nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản. Ảnh TCTS
Thả cá nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản. Ảnh TCTS
Thả cá nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản. Ảnh TCTS
Lên top