Một số doanh nghiệp có nguồn thu nhưng chây ì không chịu nộp thuế

Phần lớn người lao động rơi vào hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh: Lê Phi Long
Phần lớn người lao động rơi vào hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh: Lê Phi Long
Phần lớn người lao động rơi vào hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top