Một số chỉ tiêu kinh tế 6 tháng đầu năm 2021 của Hà Tĩnh đạt thấp

Ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đã tác động lớn đến nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội của tỉnh Hà Tĩnh trong 6 tháng đầu năm 2021. Ảnh: Trần Tuấn.
Ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đã tác động lớn đến nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội của tỉnh Hà Tĩnh trong 6 tháng đầu năm 2021. Ảnh: Trần Tuấn.
Ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đã tác động lớn đến nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội của tỉnh Hà Tĩnh trong 6 tháng đầu năm 2021. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top