Một mã chứng khoán gây sốt vì chia cổ tức tiền mặt "khủng" 200%

Mã chứng khoán FOC gây sốt khi công bó chia cổ tức với tỷ lệ 200% bằng tiền mặt. Ảnh TL
Mã chứng khoán FOC gây sốt khi công bó chia cổ tức với tỷ lệ 200% bằng tiền mặt. Ảnh TL
Mã chứng khoán FOC gây sốt khi công bó chia cổ tức với tỷ lệ 200% bằng tiền mặt. Ảnh TL
Lên top