Một giá điện, cao nhất là 2.889 đồng/kWh: Người dân phàn nàn là đúng!

Lên top