Một giá điện cao nhất là 2.889 đồng/kWh đã hợp lý chưa?

Lên top