Một giá điện: Ai là người hưởng lợi?

Nhân viên EVN Hà Nội đi kiểm tra chỉ số công tơ điện tại huyện Mê Linh. Ảnh: C.Ngô
Nhân viên EVN Hà Nội đi kiểm tra chỉ số công tơ điện tại huyện Mê Linh. Ảnh: C.Ngô
Nhân viên EVN Hà Nội đi kiểm tra chỉ số công tơ điện tại huyện Mê Linh. Ảnh: C.Ngô
Lên top