Một chuyên viên du học bị “đòi” 217 triệu đồng chi phí đào tạo