Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Một chuyên viên du học bị “đòi” 217 triệu đồng chi phí đào tạo