Một cá nhân nộp 11 tỉ đồng từ kinh doanh trên Google, Facebook

Một cá nhân nộp ngân sách số tiền lên đến 11 tỉ từ kinh doanh trên Google, Facebook. Ảnh Hải Nguyễn.
Một cá nhân nộp ngân sách số tiền lên đến 11 tỉ từ kinh doanh trên Google, Facebook. Ảnh Hải Nguyễn.
Một cá nhân nộp ngân sách số tiền lên đến 11 tỉ từ kinh doanh trên Google, Facebook. Ảnh Hải Nguyễn.
Lên top