Moody’s nâng xếp hạng tín nhiệm VIB lên B1

Lên top