Moody’s nâng triển vọng tín nhiệm của HDBank từ ổn định lên tích cực

Xếp hạng tiền gửi dài hạn bằng nội tệ và ngoại tệ và xếp hạng nhà phát hành của HDBank ở mức B1. Ảnh: HDBank
Xếp hạng tiền gửi dài hạn bằng nội tệ và ngoại tệ và xếp hạng nhà phát hành của HDBank ở mức B1. Ảnh: HDBank
Xếp hạng tiền gửi dài hạn bằng nội tệ và ngoại tệ và xếp hạng nhà phát hành của HDBank ở mức B1. Ảnh: HDBank
Lên top