Moody’s nâng triển vọng kinh tế Việt Nam lên tích cực: Đáng mừng nhưng vẫn còn vấn đề cần giải quyết

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s. Nguồn: AFP
Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s. Nguồn: AFP
Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s. Nguồn: AFP
Lên top