Điều chỉnh triển vọng tiền gửi theo triển vọng quốc gia:

Moody’s giữ nguyên toàn bộ các xếp hạng tín nhiệm đối với VPBank

Lên top