Moody’s giữ nguyên định hạng tín nhiệm của BIDV

Moody’s giữ nguyên định hạng tín nhiệm của BIDV. Ảnh: BIDV
Moody’s giữ nguyên định hạng tín nhiệm của BIDV. Ảnh: BIDV
Moody’s giữ nguyên định hạng tín nhiệm của BIDV. Ảnh: BIDV
Lên top