Món Huế trong "ma trận" đổ lỗi, ai lo quyền lợi người lao động?

Các bên tại Công ty Huy Việt Nam (công ty mẹ của chuỗi Món Huế) vẫn đang mãi đổ lỗi cho nhau (ảnh: A.T).
Các bên tại Công ty Huy Việt Nam (công ty mẹ của chuỗi Món Huế) vẫn đang mãi đổ lỗi cho nhau (ảnh: A.T).
Các bên tại Công ty Huy Việt Nam (công ty mẹ của chuỗi Món Huế) vẫn đang mãi đổ lỗi cho nhau (ảnh: A.T).
Lên top