Món Huế đã không học được gì từ Thế Giới Di Động, FPT Shop, Phở 24?

Các thương hiệu thuộc Công ty Huy Việt Nam lần lượt đóng cửa (ảnh:A.T).
Các thương hiệu thuộc Công ty Huy Việt Nam lần lượt đóng cửa (ảnh:A.T).
Các thương hiệu thuộc Công ty Huy Việt Nam lần lượt đóng cửa (ảnh:A.T).
Lên top