Mới vào mùa nóng, mực nước hồ thuỷ điện Hoà Bình tiệm cận "mực nước chết"

Lên top