Mỗi ngày thất thu cả chục triệu đồng vẫn đồng hành chống dịch COVID-19

Hàng loạt cửa hàng ngừng kinh doanh, cùng góp sức phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Kh.V
Hàng loạt cửa hàng ngừng kinh doanh, cùng góp sức phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Kh.V
Hàng loạt cửa hàng ngừng kinh doanh, cùng góp sức phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Kh.V
Lên top