Mỗi ngày nhập khoảng 2.000 con lợn thịt từ Thái Lan, sao giá thịt vẫn cao?

Bình quân mỗi ngày có trên 2.000 con lợn thịt được nhập khẩu chính ngạch vào Việt Nam. Ảnh: Thành Đô
Bình quân mỗi ngày có trên 2.000 con lợn thịt được nhập khẩu chính ngạch vào Việt Nam. Ảnh: Thành Đô
Bình quân mỗi ngày có trên 2.000 con lợn thịt được nhập khẩu chính ngạch vào Việt Nam. Ảnh: Thành Đô
Lên top