Mỗi ngày gần 100.000 địa chỉ mạng kết nối máy tính ma, hậu quả ra sao?

Ảnh minh họa. Ảnh ST
Ảnh minh họa. Ảnh ST
Ảnh minh họa. Ảnh ST
Lên top