Mỗi ngày chỉ 10-20 xe được thông quan, nguy cơ lặp cảnh ùn ứ nông sản

Xe chở nông sản được hướng dẫn tập kết tại  các  bãi tập trung nhằm đảm bảo an toàn. Ảnh: PV
Xe chở nông sản được hướng dẫn tập kết tại các bãi tập trung nhằm đảm bảo an toàn. Ảnh: PV
Xe chở nông sản được hướng dẫn tập kết tại các bãi tập trung nhằm đảm bảo an toàn. Ảnh: PV
Lên top