Mỗi ngày Bắc Giang xuất khẩu trên 1.000 tấn vải thiều sang Trung Quốc

Tỉnh Bắc Giang đã lập được vùng vải thiều an toàn, không có dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Sở NNPTNT Bắc Giang
Tỉnh Bắc Giang đã lập được vùng vải thiều an toàn, không có dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Sở NNPTNT Bắc Giang
Tỉnh Bắc Giang đã lập được vùng vải thiều an toàn, không có dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Sở NNPTNT Bắc Giang
Lên top